clubaankondiging
ma. 22 juli 2019
start v.h.
ZOMERTOERNOOI
zo. 28 juli 2019
PROMOTIEZONDAG
op het marktplein v. Bilzen
ma. 2 september 2019
CLUBFEEST   -   BBQ
parochiezaal van Merem
LIDMAATSCHAP   2019 - 2020
BCB = 15 Euro
VBL = 21 / 26 / 36 Euro
GEEN BRIDGE
op vrijdagavond
28 februari 2020
Bridge in de Piering
vrijdagavond
7 feb.
Handicaptoernooi
ma. 27 januari
vr. 31 januari
Viertallentoernooi
ma. 18 november 2019
max. 8 tafels
Mini-marathon
za. 4 april 2020
meer info
Bridgeweekend Valkenburg
vr. 28.02 - zo. 01.03.2020
meer info
Tweede Bilzerse Bridge Kroegendrive
za. 16.05.2020
meer info
wees snel: nog één paar ...

Heropstart van de bridgedrives
terug uitgesteld!

De Sportfederatie Vlaanderen biedt de websites voor sportclubs nog aan tot het einde van het jaar ...
Deze website zal daardoor dan ook verdwijnen.

vernieuwde aanpak

De VBL in een nieuwe stroomversnelling?
Enkele maanden geleden viel een uitnodiging voor de bestuursleden van de Limburgse bridgeclubs in de bus voor een samenkomst in Genk (11/03).

Enerzijds door de competitiedaling in bridgespelend Vlaanderen, samen met de daling van de ledenaantallen en de vergrijzing bij de diverse clubs, maar anderzijds de elitaire perceptie en het oubollig imago van de bond, besloot de Vlaamse Bridge Liga een nieuwe impuls aan het bridgen te geven.
Een basiswerkgroep "Bridge to the Future" werkte samen met een externe partner een strategisch werkplan uit. Het expertisebureau (voor non-profit) begeleidt en coacht de federatie, werkt aan het imago en zorgt voor de communcatie: "bridge is een passie", verjonging van het ledenbestand, verkleinen van de afstand tussen liga en club,...
Dit jaar worden de fundamenten gelegd: de lancering zal plaatsvinden op de Europese kampioenschappen van 6 tot 16 juni te Oostende tijdens een persconferentie. Vanaf 2019 zal de werving van recreanten (50+) plaatsvinden en vanaf 2020 van jongeren (middelbare scholen, universiteiten). Het plan van aanpak berust op 7 pijlers: imago verjongen & verbeteren van de communicatie, VBL versnelling hoger schakelen, de krachten bundelen, een opleidingsplan uitwerken, auto-financiering, recreanten aanwerven en jeugd rekruteren.

VISIE & MISSIE
De visie van de VBL bestaat erin om van Vlaanderen een toekomstige formidabele bridgeregio te maken, waarbij zowel de recreatieve als de competitieve spelers van 9 tot 99 jaar samengebracht worden in deze sociale sport. De reden van bestaan leggen zij enerzijds in het mogelijk maken voor de recreanten en competitieven om te genieten van het bridgen en anderzijds het verzekeren van de instroom, waarbij het ledenaantal wordt verdubbeld tegen 2025: tienduizend. Wow!

STERKE COMMUNICATIE
De liga gebruikt hiervoor een nieuwe slagzin, die eveneens in het nieuwe logo - zie de puntjes op de i - terug te vinden is: "Uw plezier. Onze missie." Dit is een uiterst sterke merkbelofte: U geniet en de VBL zorgt voor de rest... In deze vernieuwde communicatie zit ook de gloednieuwe website van de VBL (operationeel juni 2018), de sociale media (najaar 2018) en de nieuwe wervingscampagne (vanaf 2019). Verder wil de VBL uitpakken met getuigenissen als voorbeeld (europese liga), een template maken voor websites van de clubs (begin 2019) en een app ontwikkelen om te leren bridgen.

ORGANISATIE
Wil de organisatie een versnelling hoger draaien, zal een uitbreiding noodzakelijk zijn van het VBL-bestuur, alsook van het personeel (in een aantal stappen). Bijkomende werkgroepen "Bridge to the Future" worden in het leven geroepen (kick-off op 14 april), zodat uit de basis wordt nagedacht: financieel, sponsors, opleiding, ... Om dit allemaal te bekostigen wordt het lidmaatschap verhoogd. Tot vorig werkjaar was die bijdrage €31, waarvan €18 voor het magazine en verzending, €4,50 voor de bridgebonden (Belgische, Europese en internationale). Bleef €8,50 over voor de hele werking. Onhoudbaar! De nieuwe bijdrage zal vanaf heden €50 bedragen (jaarlijks geïndexeerd). In de bijdrage zal vanaf heden ook een heuse verzekering voor de VBL-leden zitten.

Animo onmiddellijk verzekerd! De discussie ging over het verkleinen van de bijdrage. Dit mondde uiteindelijk uit in een toegift van de voorzitter van de liga: men zal niet verplicht worden om het Bridge Beter Magazine mee op te nemen in het abonnement. Eind juni volgde via het secretariaat de mededeling: voor wie geen magazine wenst, is de bijdrage €35 en wie geen papieren versie ervan wenst, maar een digitale €40. Uiteraard is er een nieuwe indeling van de ledencodes van kracht. Op deze manier komt de VBL tegemoet aan de verzuchtingen van alle Limburgse clubs.
Ondertussen kregen leden van de VBL een folder toegestuurd met een overzicht van de nieuwe aanpak van de komende jaren...
(Jos D.)